dbplus_resolve

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_resolveResolve host information for relation

Opis

dbplus_resolve ( string $relation_name ) : array

dbplus_resolve() will try to resolve the given relation_name and find out internal server id, real hostname and the database path on this host.

Parametry

relation_name

The relation name.

Zwracane wartości

Returns an array containing these values under the keys sid, host and host_path or FALSE on error.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top