dbplus_rrename

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_rrenameRename a relation

Opis

dbplus_rrename ( resource $relation , string $name ) : int

dbplus_rrename() will change the name of relation to name.

Parametry

relation

A relation opened by dbplus_open().

name

Zwracane wartości

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top