dbplus_find

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_findSet a constraint on a relation

Opis

dbplus_find ( resource $relation , array $constraints , mixed $tuple ) : int

Places a constraint on the given relation.

Further calls to functions like dbplus_curr() or dbplus_next() will only return tuples matching the given constraints.

Parametry

relation

A relation opened by dbplus_open().

constraints

Constraints are triplets of strings containing of a domain name, a comparison operator and a comparison value. The constraints parameter array may consist of a collection of string arrays, each of which contains a domain, an operator and a value, or of a single string array containing a multiple of three elements.

The comparison operator may be one of the following strings: '==', '>', '>=', '<', '<=', '!=', '~' for a regular expression match and 'BAND' or 'BOR' for bitwise operations.

tuple

Zwracane wartości

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top