dbplus_close

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_closeClose a relation

Opis

dbplus_close ( resource $relation ) : mixed

Closes a relation previously opened by dbplus_open().

Parametry

relation

A relation opened by dbplus_open().

Zwracane wartości

Returns TRUE on success or DBPLUS_ERR_UNKNOWN on failure.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top