dbplus_flush

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_flushFlush all changes made on a relation

Opis

dbplus_flush ( resource $relation ) : int

Writes all changes applied to relation since the last flush to disk.

Parametry

relation

A relation opened by dbplus_open().

Zwracane wartości

Returns DBPLUS_ERR_NOERR on success or a db++ error code on failure.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top