dbplus_rcrtlike

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_rcrtlikeCreates an empty copy of a relation with default indices

Opis

dbplus_rcrtlike ( string $name , resource $relation [, int $overwrite ] ) : mixed

dbplus_rcrtexact() will create an empty copy of the given relation under a new name, but with default indices.

Parametry

name

relation

The copied relation, opened by dbplus_open().

overwrite

An existing relation by the same name will only be overwritten if this parameter is set to TRUE and no other process is currently using the relation.

Zwracane wartości

Returns resource on success or DBPLUS_ERR_UNKNOWN on failure.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top