dbplus_getunique

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_getuniqueGet an id number unique to a relation

Opis

dbplus_getunique ( resource $relation , int $uniqueid ) : int

Obtains a number guaranteed to be unique for the given relation and will pass it back in the variable given as uniqueid.

Parametry

relation

A relation opened by dbplus_open().

uniqueid

Zwracane wartości

Returns DBPLUS_ERR_NOERR on success or a db++ error code on failure.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top