dbplus_curr

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_currGet current tuple from relation

Opis

dbplus_curr ( resource $relation , array &$tuple ) : int

Reads the data for the current tuple for the given relation.

Parametry

relation

A relation opened by dbplus_open().

tuple

The data will be passed back in this parameter, as an associative array.

Zwracane wartości

The function will return zero (aka. DBPLUS_ERR_NOERR) on success or a db++ error code on failure.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top