dbplus_update

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_updateUpdate specified tuple in relation

Opis

dbplus_update ( resource $relation , array $old , array $new ) : int

dbplus_update() replaces the old tuple with the data from the new one, only if the old completely matches a tuple within relation.

Parametry

relation

A relation opened by dbplus_open().

old

The old tuple.

new

The new tuple.

Zwracane wartości

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top