dbplus_open

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_openOpen relation file

Opis

dbplus_open ( string $name ) : resource

Opens the given relation file.

Parametry

name

Can be either a file name or a relative or absolute path name. This will be mapped in any case to an absolute relation file path on a specific host machine and server.

Zwracane wartości

On success a relation file resource (cursor) is returned which must be used in any subsequent commands referencing the relation. Failure leads to a zero return value, the actual error code may be asked for by calling dbplus_errno().

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top