dbplus_rsecindex

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_rsecindexCreate a new secondary index for a relation

Opis

dbplus_rsecindex ( resource $relation , mixed $domlist , int $type ) : mixed

dbplus_rsecindex() will create a new secondary index for relation with consists of the domains specified by domlist and is of type type

Parametry

relation

A relation opened by dbplus_open().

domlist

A combination of domains. May be passed as a single domain name string or as an array of domain names.

type

Zwracane wartości

Returns resource on success or DBPLUS_ERR_UNKNOWN on failure.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top