dbplus_unlockrel

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_unlockrelGive up write lock on relation

Opis

dbplus_unlockrel ( resource $relation ) : int

Release a write lock previously obtained by dbplus_lockrel().

Parametry

relation

A relation opened by dbplus_open().

Zwracane wartości

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top