fann_set_bit_fail_limit

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_bit_fail_limitSet the bit fail limit used during training

Opis

fann_set_bit_fail_limit ( resource $ann , float $bit_fail_limit ) : bool

Set the bit fail limit used during training.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

bit_fail_limit

The bit fail limit.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top