fann_set_cascade_weight_multiplier

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_cascade_weight_multiplierSets the weight multiplier

Opis

fann_set_cascade_weight_multiplier ( resource $ann , float $cascade_weight_multiplier ) : bool

Sets the weight multiplier.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

cascade_weight_multiplier

The weight multiplier.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top