fann_set_learning_rate

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_learning_rateSets the learning rate

Opis

fann_set_learning_rate ( resource $ann , float $learning_rate ) : bool

Sets the learning rate.

More info available in fann_get_learning_rate().

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

learning_rate

The learning rate.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top