fann_set_cascade_output_change_fraction

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_cascade_output_change_fractionSets the cascade output change fraction

Opis

fann_set_cascade_output_change_fraction ( resource $ann , float $cascade_output_change_fraction ) : bool

Sets the cascade output change fraction.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

cascade_output_change_fraction

The cascade output change fraction.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top