fann_set_sarprop_weight_decay_shift

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_sarprop_weight_decay_shiftSets the sarprop weight decay shift

Opis

fann_set_sarprop_weight_decay_shift ( resource $ann , float $sarprop_weight_decay_shift ) : bool

Sets the sarprop weight decay shift.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

sarprop_weight_decay_shift

The sarprop weight decay shift.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top