fann_set_cascade_num_candidate_groups

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_cascade_num_candidate_groupsSets the number of candidate groups

Opis

fann_set_cascade_num_candidate_groups ( resource $ann , int $cascade_num_candidate_groups ) : bool

Sets the number of candidate groups.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

cascade_num_candidate_groups

The number of candidate groups.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top