fann_set_sarprop_step_error_shift

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_sarprop_step_error_shiftSets the sarprop step error shift

Opis

fann_set_sarprop_step_error_shift ( resource $ann , float $sarprop_step_error_shift ) : bool

Sets the sarprop step error shift.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

sarprop_step_error_shift

The sarprop step error shift.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top