fann_set_activation_steepness_output

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_activation_steepness_outputSets the steepness of the activation steepness in the output layer

Opis

fann_set_activation_steepness_output ( resource $ann , float $activation_steepness ) : bool

Sets the steepness of the activation steepness in the output layer.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

activation_steepness

The activation steepness.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top