fann_descale_input

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_descale_inputScale data in input vector after get it from ann based on previously calculated parameters

Opis

fann_descale_input ( resource $ann , array $input_vector ) : bool

Scale data in input vector after get it from ann based on previously calculated parameters.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

input_vector

Input vector that will be descaled

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

  • fann_scale_input() - Scale data in input vector before feed it to ann based on previously calculated parameters
  • fann_descale_output() - Scale data in output vector after get it from ann based on previously calculated parameters

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top