fann_scale_output_train_data

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_scale_output_train_dataScales the outputs in the training data to the specified range

Opis

fann_scale_output_train_data ( resource $train_data , float $new_min , float $new_max ) : bool

Scales the outputs in the training data to the specified range.

Parametry

train_data

Zasób (resource) danych treningowych sieci neuronowej..

new_min

New minimum after scaling outputs in training data.

new_max

New maximum after scaling outputs in training data.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top