fann_reset_errno

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_reset_errnoResets the last error number

Opis

fann_reset_errno ( resource $errdat ) : void

Resets the last error number.

Parametry

errdat

Zasób (resource) sieci neuronowej lub danych treningowych sieci neuronowej.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top