fann_set_quickprop_mu

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_quickprop_muSets the quickprop mu factor

Opis

fann_set_quickprop_mu ( resource $ann , float $quickprop_mu ) : bool

Sets the quickprop mu factor.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

quickprop_mu

The mu factor.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top