fann_descale_train

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_descale_trainDescale input and output data based on previously calculated parameters

Opis

fann_descale_train ( resource $ann , resource $train_data ) : bool

Descale input and output data based on previously calculated parameters.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

train_data

Zasób (resource) danych treningowych sieci neuronowej..

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top