fann_set_training_algorithm

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_training_algorithmSets the training algorithm

Opis

fann_set_training_algorithm ( resource $ann , int $training_algorithm ) : bool

Sets the training algorithm.

More info available in fann_get_training_algorithm().

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

training_algorithm

Training algorithm constant

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top