fann_set_cascade_min_out_epochs

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_cascade_min_out_epochsSets the minimum out epochs

Opis

fann_set_cascade_min_out_epochs ( resource $ann , int $cascade_min_out_epochs ) : bool

Sets the minimum out epochs.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

cascade_min_out_epochs

The minimum out epochs.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top