fann_set_train_error_function

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_train_error_functionSets the error function used during training

Opis

fann_set_train_error_function ( resource $ann , int $error_function ) : bool

Sets the error function used during training.

The error functions are described further in error functions constants.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

error_function

The error function constant

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top