fann_destroy_train

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_destroy_trainDestructs the training data

Opis

fann_destroy_train ( resource $train_data ) : bool

Destructs the training data

Parametry

train_data

Zasób (resource) danych treningowych sieci neuronowej..

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top