fann_destroy

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_destroyDestroys the entire network and properly freeing all the associated memory

Opis

fann_destroy ( resource $ann ) : bool

Destroys the entire network and properly freeing all the associated memory.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top