fann_set_cascade_candidate_limit

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_cascade_candidate_limitSets the candidate limit

Opis

fann_set_cascade_candidate_limit ( resource $ann , float $cascade_candidate_limit ) : bool

Sets the candidate limit.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

cascade_candidate_limit

The candidate limit.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top