fann_clear_scaling_params

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_clear_scaling_paramsClears scaling parameters

Opis

fann_clear_scaling_params ( resource $ann ) : bool

Clears scaling parameters.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top