fann_set_activation_steepness_hidden

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_activation_steepness_hiddenSets the steepness of the activation steepness for all neurons in the all hidden layers

Opis

fann_set_activation_steepness_hidden ( resource $ann , float $activation_steepness ) : bool

Sets the steepness of the activation steepness for all neurons in the all hidden layers.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

activation_steepness

The activation steepness.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top