fann_set_activation_function_output

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_activation_function_outputSets the activation function for the output layer

Opis

fann_set_activation_function_output ( resource $ann , int $activation_function ) : bool

Sets the activation function for the output layer.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

activation_function

The activation functions constant.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top