fann_set_sarprop_temperature

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_sarprop_temperatureSets the sarprop temperature

Opis

fann_set_sarprop_temperature ( resource $ann , float $sarprop_temperature ) : bool

Sets the sarprop temperature.

Parametry

ann

Zasób (resource) sieci neuronowej.

sarprop_temperature

The sarprop temperature.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE przy powodzeniu, FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top