pg_trace

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

pg_traceUruchamia śledzenie połączeń z PostgreSQL

Opis

pg_trace ( string $pathname [, string $mode [, resource $connection ]] ) : bool

pg_trace() uruchamia śledzenie połączeń między klientem a serwerem PostgreSQL-a. Wynik śledzenia jest zapisywany do pliku wskazanego przez pathname. Aby w pełni zrozumieć wyniki śledzenia potrzebna jest wiedza o szczegółach wewnętrznej komunikacji PostgreSQL-a. Nieobeznani z tymi szczegółami, mogą jednak wykorzystać tą funkcję do śledzenia błędów w zapytaniach wysyłanych do serwera. Przykładowo, wykonując grep '^To backend' trace.log można zobaczyć zapytania które były wysłane do serwera. Więcej szczegółow można dowiedzieć się z podręcznika PostgreSQL-a.

Parametry pathname i mode są takie same jak dla funkcji fopen() (domyślną wartością mode jest 'w'), connection wskazuje identyfikator połączenia które ma być śledzone. Domyślnie przyjmowane jest ostatnio otwarte.

Funkcja zwraca TRUE jeśli pathname został pomyslnie otwarty do logowania lub FALSE w przeciwnym wypadku.

Zobacz także fopen() i pg_untrace().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top