pg_close

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

pg_closeZamyka połączenie z PostgreSQL

Opis

pg_close ([ resource $połączenie ] ) : bool

pg_close() zamyka tymczasowe połączenie z serwerem PostgreSQL związane z podanym parametrem połączenie.

Informacja:

Używanie pg_close() jest z reguły niepotrzebne, jako że połączenia tymczasowe są zamykane automatycznie po zakończeniu wykonywania skryptu.

Nie wolno zamykać połączenia jeśli jest otwarty wielki obiekt. W pierwszej kolejności należy zamknąć wszystkie wielkie obiekty.

Parametry

połączenie

Zasób, połączenie do bazy PostgreSQL. Kiedy parametr połączenie nie jest podany, użyte zostanie domyślne połączenie. Domyślne połączenie to ostatnie połączenie utworzone przez pg_connect() lub pg_pconnect().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 pg_close() przykład

<?php
$dbconn 
pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=mary")
   or die(
"Nie można się połączyć");
echo 
"Poprawnie połączono";
pg_close($dbconn);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Poprawnie połączono

Zobacz też:

  • pg_connect() - Otwiera tymczasowe połączenie do PostgreSQL-a

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
amays
15 years ago
pg_close(...) will not technically close a persistent connection but instead returns it back to the connection pool thus giving you the desired effect of having the connection closed within your script.

http://www.sitepoint.com/article/accessing-postgresql-php/3

best wishes to all.
up
-1
mark at redbrick dot dcu dot ie
18 years ago
This function closes the current database connection specified by a handle returned from a pg_connect() call.

<?php
    $pgsql_conn
= pg_connect("dbname=mark host=localhost");

    if (
$pgsql_conn) {
        print
"Successfully connected to: " . pg_host($pgsql_conn) . "<br/>\n";
    } else {
        print
pg_last_error($pgsql_conn);
        exit;
    }

   
// Do database stuff here.

   
if(!pg_close($pgsql_conn)) {
        print
"Failed to close connection to " . pg_host($pgsql_conn) . ": " .
      
pg_last_error($pgsql_conn) . "<br/>\n";
    } else {
        print
"Successfully disconnected from database";
    }
?>

Of course you normally wouldn't print a message. 

Regards, --mark
To Top