pg_connection_reset

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

pg_connection_reset Restartuje połączenie

Opis

pg_connection_reset ( resource $połączenie ) : bool

pg_connection_reset() restartuje połączenie. Jest użyteczne w sytuacja awaryjnych.

Parametry

połączenie

Zasób, połączenie do bazy PostgreSQL.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 pg_connection_reset() przykład

<?php
  $dbconn 
pg_connect("dbname=publisher") or die("Nie można się połączyć");
  
$dbconn2 pg_connection_reset($dbconn);
  if (
$dbconn2) {
      echo 
"restart poprawny\n";
  } else {
      echo 
"restart nie powiódł się\n";
  }
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top