pg_lo_seek

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

pg_lo_seek Przemieszcza wskaźnik położenia w wielkim obiekcie (Large Object - LO)

Opis

pg_lo_seek ( resource $large_object , int $offset [, int $whence ] ) : bool

pg_lo_seek() przemieszcza wskaźnik położenia w wielkim obiekcie (LO). Parametr whence może przyjmować wartości PGSQL_SEEK_SET, PGSQL_SEEK_CUR lub PGSQL_SEEK_END.

Zobacz także pg_lo_tell().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top