pg_free_result

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

pg_free_resultZwalnia pamięć wyniku

Opis

pg_free_result ( resource $wynik ) : bool

pg_free_result() zwalnia pamięć i danych związanych z określonym identyfikatorem wyniku PostgreSQL (ang. typ resource).

Tę funkcję trzeba wywołać jeśli zużywanie pamięci podczas wykonywania skryptu stanowi problem. W przeciwnym wypadku, cała pamięć przeznaczona dla wyniku zostanie automatycznie zwolniona, gdy skrypt zakończy się.

Informacja:

Ta funkcja była poprzednio nazwana pg_freeresult().

Parametry

wynik

Identyfikator wyniku PostgreSQL, zwrócony przez pg_query(), pg_query_params() lub pg_execute() (między innymi).

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 pg_free_result() - przykład

<?php
$baza_danych 
pg_connect("dbname=uzytkownicy uzytkownik=ja") || die();

$wyn pg_query($baza_danych"SELECT 1 UNION ALL SELECT 2");

$wartosc pg_fetch_result($wyn10);

echo 
"Pierwsze pole w drugim wierszu to: "$wartosc"\n";

pg_free_result($wyn);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Pierwsze pole w drugim wierszu to: 2

Zobacz też:

  • pg_query() - Wykonuje zapytanie do bazy danych
  • pg_query_params() - Submits a command to the server and waits for the result, with the ability to pass parameters separately from the SQL command text
  • pg_execute() - Sends a request to execute a prepared statement with given parameters, and waits for the result

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Stefan W
7 years ago
You do NOT need to call pg_free_result() on every result resource you create.
When result resources go out of scope, they are garbage collected just like everything else.
Unless you're hoarding your results somewhere, you can basically ignore this function.

Here's a little test you can run to confirm this: http://pastebin.com/ghw1PHuE
To Top