pg_port

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

pg_port Zwraca numer portu skojarzony z połączeniem

Opis

pg_port ([ resource $connection ] ) : int

pg_port() zwraca numer portu do którego jest połączony podany zasób połączenia, określony w parametrze połączenie.

Parametry

connection

Zasób połączenia z bazą PostgreSQL. Kiedy parametr connection jest pominięty, używane jest domyślne połączenie. Domyślne połączenie to ostatnie wykonane przez funkcje pg_connect() lub pg_pconnect().

Zwracane wartości

Zwraca liczbę (int) zawierającą numer portu lub FALSE w wypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia pg_port()

<?php
$pgsql_conn 
pg_connect("dbname=mark host=localhost");

if (
$pgsql_conn) {
   print 
"Pomyślnie podłączono do portu: " pg_port($pgsql_conn) . "<br/>\n";
} else {
   print 
pg_last_error($pgsql_conn);
   exit;
}
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top