pg_cancel_query

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

pg_cancel_query Przerywa zapytanie asynchroniczne

Opis

pg_cancel_query ( resource $połączenie ) : bool

pg_cancel_query() przerywa zapytanie asynchroniczne wysłane przez pg_send_query(), pg_send_query_params() lub pg_send_execute(). Nie można przerwać zapytania uruchomionego przez pg_query().

Parametry

połączenie

Zasób, połączenie do bazy PostgreSQL.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 pg_cancel_query() przykład

<?php
  $dbconn 
pg_connect("dbname=publisher") or die("Nie można połączyć się");

  if (!
pg_connection_busy($dbconn)) {
      
pg_send_query($dbconn"select * from authors; select count(*) from authors;");
  }
  
  
$res1 pg_get_result($dbconn);
  echo 
"Pierwsze wywołanie pg_get_result(): $res1\n";
  
$rows1 pg_num_rows($res1);
  echo 
"$res1 ma $rows1 rekordów\n\n";
  
  
// Anuluj obecnie działające zapytanie.  Będzie to drugie zapytanie, jeśli się 
  // jeszcze wykonuje.
  
pg_cancel_query($dbconn);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Pierwsze wywołanie pg_get_result(): Resource id #3
Resource id #3 ma 3 rekordów

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top