pg_socket

(PHP 5 >= 5.6.0, PHP 7)

pg_socket Get a read only handle to the socket underlying a PostgreSQL connection

Opis

pg_socket ( resource $connection ) : resource

pg_socket() returns a read only resource corresponding to the socket underlying the given PostgreSQL connection.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

connection

PostgreSQL database connection resource.

Zwracane wartości

A socket resource on success lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top