pg_field_is_null

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

pg_field_is_nullSprawdza czy pole SQL zawiera NULL

Opis

pg_field_is_null ( resource $wynik , int $wiersz , mixed $pole ) : int
pg_field_is_null ( resource $wynik , mixed $pole ) : int

pg_field_is_null() sprawdza, czy pole identyfikatora wyniku PostgreSQL jest wartością NULL SQL-a czy nie.

Informacja:

Ta funkcja była poprzednio nazwana pg_fieldisnull().

Parametry

wynik

Identyfikator wyniku PostgreSQL-q, zwrócony przez pg_query(), pg_query_params() lub pg_execute() (między innymi).

wiersz

Numer wiersza w wyniku do pobrania. Wiersze są numerowane od zera, w górę. Jeśli nie podano, aktualny wiersz jest pobierany.

pole

Numer pola (zaczynając od zera) jako typ całkowity (ang. integer) lub nazwa pola jako łańcuch (ang. string).

Zwracane wartości

Zwraca 1 jeśli pole w zadanym wierszu w bazie SQL jest wartością NULL, 0 jeśli nią nie jest. FALSE jest zwracane, gdy podany wiersz jest poza przedziałem, lub przez każdy inny błąd.

Przykłady

Przykład #1 pg_field_is_null() - przykład

<?php
  $polaczenie 
pg_connect("dbname=wydawca") or die ("Nie można się połączyć");
  
$wyn pg_query($polaczenie"select * from autorzy where autor = 'Orwell'"
  
if ($wyn) {
      if (
pg_field_is_null($wyn0"rok") == 1) {
          echo 
"Wartość pola roku jest null.\n";
      }
      if (
pg_field_is_null($wyn0"rok") == 0) {
          echo 
"Wartość pola roku nie jest null.\n";
    }
 }
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top