pg_lo_close

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

pg_lo_closeZamyka wielki obiekt (LO)

Opis

pg_lo_close ( resource $uchwyt ) : bool

pg_lo_close() zamyka wielki obiekt (z ang. Large Object - LO). uchwyt jest identyfikatorem wielkiego obiektu (LO) wywołanego funkcją pg_lo_open().

Użycie interfejsu wielkich obiektów (LO) wymaga zamknięcia wszystkich operacji z nim związanych wewnątrz transakcji.

Informacja:

Ta funkcja była poprzednio nazwana pg_loclose().

Parametry

uchwyt

Identyfikator wielkiego obiektu (LO) PostgreSQL-a, zwrócony przez pg_lo_open().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 pg_lo_close() - przykład

<?php
   $baza_danych 
pg_connect("dbname=jacarta");
   
pg_query($baza_danych"begin");
   
$oid pg_lo_create($baza_danych);
   echo 
"$oid\n";
   
$uchwyt pg_lo_open($baza_danych$oid"w");
   echo 
"$uchwyt\n";
   
pg_lo_write($uchwyt"large object data");
   
pg_lo_close($uchwyt);
   
pg_query($baza_danych"commit");
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top