pg_untrace

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

pg_untraceWyłącza śledzenie połączeń PostgreSQL-a

Opis

pg_untrace ([ resource $connection ] ) : bool

Wyłącza śledzenie połączeń uruchomione przez pg_trace(). connection wskazuje połączenie które było śledzone, domyślnie przyjmowane jest ostatnio otwarte.

Zawsze zwraca TRUE.

Zobacz także pg_trace().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top