pg_copy_to

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

pg_copy_to Kopiuje tabelę do tablicy

Opis

pg_copy_to ( resource $polaczenie , string $nazwa_tabeli [, string $separator [, string $null_jako ]] ) : array

pg_copy_to() kopiuje tabelę do tablicy. Wywołuje to wewnętrzne polecenie SQL COPY TO na wydobywane rekordy.

Parametry

polaczenie

Identyfikator połączenia do serwera PostgreSQL.

nazwa_tabeli

Nazwa tabeli, z której zostaną skopiowane dane do zmiennej wiersze.

separator

Znak oddzielający wartości dla każdego pola każdego elementu zmiennej wiersze. Domyślnie jest to TAB.

null_jako

Jak wartości NULL z SQL są przedstawiane w zmiennej wiersze. Domyślnie jest to \N ("\\N").

Zwracane wartości

Tablica (ang. array) z jednym elementem dla każdej linii kopiowanych (COPY) danych. Zwraca FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 pg_copy_to() - przykład

<?php
   $baza 
pg_connect("dbname=wydawca") or die("Nie można się połączyć");
   
   
$wiersze pg_copy_to($baza$nazwa_tabeli);
   
   
pg_query($baza"DELETE FROM $nazwa_tabeli");
   
   
pg_copy_from($baza$nazwa_tabeli$wiersze);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
setantae at submonkey dot net
18 years ago
"It issues COPY TO SQL command internally to insert records"

I suspect this statement is incorrect, or that s/insert/retrieve/ is appropriate.
up
-2
etiger13 at gmail dot com
11 years ago
You cannot specify the schema name in this command. You can change the search path for just one query by using the following code:

<?php
pg_query
($conn, "SET search_path TO myschema;");
   
$copy_to = pg_copy_to($conn, 'tablename');
   
pg_query("RESET search_path;");
?>
To Top