pg_set_client_encoding

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5, PHP 7)

pg_set_client_encoding Ustawia stronę kodową klienta PostgreSQL-a

Opis

pg_set_client_encoding ([ resource $connection ], string $encoding ) : int

pg_set_client_encoding() ustawia stronę kodową klienta i zwraca 0 w razie powodzenia lub -1 w razie błedu.

encoding jest stroną kodową klienta i może przyjmować następujace wartości: SQL_ASCII, EUC_JP, EUC_CN, EUC_KR, EUC_TW, UNICODE, MULE_INTERNAL, LATINX (X=1...9), KOI8, WIN, ALT, SJIS, BIG5, WIN1250. Dostępne strony kodowe zależą od PostgreSQL-a i wersji libpq. Sprawdź w podręczniku PostgreSQL jakie są dostępne strony kodowe dla twojego PostgreSQL-a.

Informacja:

Ta funkcja wymaga PHP-4.0.3 lub nowszego i PostgreSQL-7.0 lub nowszego. Dostępne strony kodowe zależą od wersji PostgreSQL.

Ta funkcja była poprzednio nazwana pg_setclientencoding().

Zobacz także pg_client_encoding().

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-8
Anonymous
19 years ago
pg_query($connection, "set client_encoding to '$encoding'") can be used instead.
To Top