pg_last_notice

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

pg_last_notice Zwraca ostatni komunikat typu notice zwrócony przez serwer PostgreSQL

Opis

pg_last_notice ( resource $connection ) : string

pg_last_notice() zwraca ostatni komunikat typu notice zwrócony z serwera PostgreSQL dla połączenia określonego parametrem connection. Serwer PostgreSQL zwraca komunikaty typu notice w kilku przypadkach, na przykład przy tworzeniu kolumny typu SERIAL.

Z pomocą pg_last_notice() można uniknąć dodatkowych zapytań, sprawdzając czy komunikat jest lub nie jest związany z Twoją transakcją.

Śledzenie komunikatów typu notice może być ustawione na opcjonalne dzięki ustawieniu wartości 1 dla pgsql.ignore_notice w php.ini.

Logowanie komunikatów typu notice może być ustawione na opcjonalne dzięki ustawieniu wartości 0 dla pgsql.log_notice w php.ini. Jeżeli pgsql.ignore_notice nie jest ustawione na 0, komunikaty takie nie mogą być logowane.

Parametry

connection

Zasób połączenia z bazą PostgreSQL.

Zwracane wartości

Zwracany jest string zawierający ostatni notice dla połączenia określonego parametrem connection lub FALSE w razie błędu.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia pg_last_notice()

<?php
  $pgsql_conn 
pg_connect("dbname=mark host=localhost");
  
  
$res pg_query("CREATE TABLE test (id SERIAL)");
  
  
$notice pg_last_notice($pgsql_conn);
  
  echo 
$notice;
?>

Powyższy przykład wyświetli:

CREATE TABLE will create implicit sequence "test_id_seq" for "serial" column "test.id"

Zobacz też:

  • pg_query() - Wykonuje zapytanie do bazy danych
  • pg_last_error() - Zwraca łańcuch ostatniego komunikatu błędu dla połączenia

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top