pg_end_copy

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5, PHP 7)

pg_end_copySynchronizuje klienta z serwerem PostgreSQL.

Opis

pg_end_copy ([ resource $polaczenie ] ) : bool

pg_end_copy() synchronizuje klienta PostgreSQL z serwerem po wykonaniu operacji kopiowania przez funkcję pg_put_line(). Funkcja pg_end_copy() musi być wywołana, inaczej serwer PostgreSQL-a może być niezsychronizowany z klientem i może wystąpić błąd.

Parametry

polaczenie

Identyfikator połączenia do bazy danych PostgreSQL. Gdy polaczenie nie zostało podane, domyślne połączenie jest użyte. Domyślnym połączeniem jest ostatnie połączenie stworzone przez pg_connect() lub pg_pconnect().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 pg_end_copy() - przykład

<?php 
  $polaczenie 
pg_pconnect("dbname=foo");
  
pg_query($polaczenie"create table bar (a int4, b char(16), d float8)");
  
pg_query($polaczenie"copy bar from stdin");
  
pg_put_line($polaczenie"3\twitaj świecie\t4.5\n");
  
pg_put_line($polaczenie"4\tżegnaj świecie\t7.11\n");
  
pg_put_line($polaczenie"\\.\n");
  
pg_end_copy($polaczenie);
?>

Zobacz też:

  • pg_put_line() - Wysyła łańcuch zakończony znakiem NULL do serwera PostgreSQL

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top